معرفی فناوری سقف Sundeck

نام تجاری سقف مرکب بتنی با عرشه فولادی می باشد و از اجزای: عرشه فولادی ، گل میخ های فولادی و دال مسلح بتنی تشکیل یافته است که بر روی شبکه تیر های اصلی و فرعی فولادی قرار می گیرد .
این سقف در آیین نامه فولاد ایران (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) تحت عنوان مقاطع مختلط با استفاده از ورق های ذوزنقه ای ودر آیین نامه های بین المللی مانند AISC و BS 5950 ، تحت عناوین composite floor deck ، Composite steel deck و metal deck معرفی شده است . همچنین الزامات این فناوری در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با عنوان سیستم دال مرکب فولادی – بتنی تدوین شده است .
تفاوت بارز این سیستم با سقف های مرکب رایج ، استفاده از عرشه های فولادی می باشد . این عرشه ها علاوه بر نقش قالب باربر و ماندگار به عنوان آرماتور کششی ممان مثبت تحتانی دال بتنی عمل می نمایند .
معیارهای طراحی و انتخاب عرشه های فولادی بر اساس : دهانه مجاز باربری دال - عرشه ، عملکرد مرکب با دال بتنی ، میزان بار مرده ناشی از بتن مصرفی دال روی عرشه ، مقاومت در برابر آتش سوزی ، میزان خاصیت اکوستیک و در نهایت صرفه اقتصادی سقف می باشد از همین رو به منظور بر آوردن مقاصد طراحی ، عرشه های فولادی درانواع گوناگونی از حیث :شکل مقطع پروفیل ، مشخصات هندسی و مکانیکی توسط تولید کنندگان حرفه ای این صنعت در کشور های پیشرفته تولید و عرضه می گردد .
در همین راستا شرکت سان سازه با دستیابی به دانش تخصصی طراحی سیستم Composite Floor Deck و تولید عرشه های مرکب (Composite Decking Profile) همگام با فناوری روز دنیا ، موفق به ارائه فناوری سقف sundeck به صنعت ساختمان کشور گردیده است .

Designed by Sarv Company